Birth Alarm Mobile Premium (Smart) fölvakt

Birth Alarm Mobile Premium (Smart) fölvakt fungerar som Birth Alarm Mobile fölvakt, men med möjlighet att även fästa sändaren på stoets grimma. Vissa hästar föredrar det. Du kan också få SMS-uppdateringar på batterinivå, antalet sammandragningar, inställningar och täckning.