Här finner du olika sorters strö, samt bränslepellets. Bland annat spån, torv, pellets och torvmix