Tillbehör till bett, tex. bettskivor, kindkedjor, krokar, pelhamstroppar, gagsremmar, polermedel, reservdelar. hackamoreremmar m.m.