Pro Equo skapar fodertillskortt som t.ex. Pro Equo för hästens mage och Confidence EQ för att hålla hästen lugn och välbalanserad.