Birth Alarm Mobile (GSM) Fölvakter

Birth Alarm Mobile (GSM) fungerar i princip på samma sätt som Birth Alarm Classic. I Birth Alarm Mobile (GSM)  versionen är istället din mobiltelefon mottagaren, vilket innebär att räckvidden på denna fölvakt är obegränsad.