Birth Alarm Classic  fölvakt

Birth Alarm Classic fölvakt är grundmodellen av fölvakter från Birth Alarm. Birth Alarm Classic fölvakt är ett mycket driftsäkert system med en sändare och en mottagare.