St. Hippolyt söker det bästa konceptet – nämligen att producera hästfoder efter filosofin ”att fodra som naturen själv”. Prestation, motivation och hälsa – det är uttryck för en frisk och välfungerande häst. En genomtänkt utfodring baserad på råvaror av högsta kvalitet är vägen till målet. St. Hippolyt använder de bästa råvarorna, som är de skonsammaste produktionsmetoderna, som är CO2-neutrala, ger ett näringsrikt foder med hög upptaglighet och effekt i hästen.